Brusselse ondernemingsrechtbank schorst nieuwe FIFA-regels voor voetbalmakelaars niet

Voetbal | De nieuwe FIFA-regels voor voetbalmakelaars, die in december 2022 werden ingevoerd door de FIFA, moeten niet geschorst worden. Dat heeft de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank in Brussel maandag in een kort geding beslist. Vijf partijen waren naar de ondernemingsrechtbank gestapt omdat die nieuwe regels volgens hen het Belgische en het EU-mededingingsrecht schenden, maar de rechtbank ziet daar voorlopig onvoldoende bewijs voor.

Door Belga

Deel dit nieuws

De nieuwe FIFA-regels voor voetbalmakelaars, kortweg FFAR genoemd, voeren onder meer licentievoorwaarden in waaraan een voetbalagent moet beantwoorden om te mogen bemiddelen bij transfers van voetbalspelers en beperken de vergoedingen die een agent daarvoor mag krijgen.

Volgens twee Belgische voetbalagenten, hun twee Belgische vennootschappen en een Zwitserse vereniging die de belangen van voetbalagenten behartigt, zijn die FFAR in strijd met het Belgische en het EU mededingingsrecht en moet de toepassing ervan in België dan ook verboden worden. In afwachting van een beslissing daarover eisten ze in een kort geding dat de rechtbank bij voorlopige maatregel de toepassing van de FFAR zou schorsen.

De ondernemingsrechtbank ging echter niet op die eis in. De eisers maken momenteel immers onvoldoende hard dat de FFAR in strijd zijn met het mededingingsrecht, luidde het oordeel. "Ook vond de voorzitter dat de hoofdzakelijk financiële belangen van de eisende partijen bij een schorsing van de toepassing van de FFAR in België, niet opwegen tegen de belangen van de FIFA en de KBVB om met de invoering van de FFAR het voetbaltransfersysteem te reguleren", zegt persmagistraat Annelien Verschaeve.

"Over de vordering ten gronde om de toepassing van de FFAR te verbieden, werd nog geen uitspraak gedaan", gaat de persmagistraat verder. "De voorzitter besliste om die procedure te schorsen in afwachting van een beslissing van het Hof van Justitie van de Europese Unie over de verenigbaarheid van de FFAR met het EU-mededingingsrecht."

Kijk wat je leuk vindt, waar en wanneer je wilt.

Ontdek Pickx Inloggen

Top

Top